WWW.ADV.AZ
ADVERTISING AGENCY
ƏSAS > HÜQUQİ BAZA

HÜQUQİ BAZA

Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 94-cü maddəsinin I hissəsinin 12-ci və 26-cı bəndlərinə uyğun olaraq, reklamın sifarişi, istehsalı (hazırlanması) və yayımlanması sahəsində münasibətlərin, onlara nəzarətin və tənzimləmənin, həmçinin reklam sahəsində özünütənzimləmənin hüquqi əsaslarını müəyyən edir.[1]

 

...
Sənədin tam mətni 
Qəbul edilmişdir: 3 noyabr 2001-ci il, № 596.
Əlavə və dəyişikliklər: 1. 23 oktyabr 2003-cü il, № 958;
                                2. 10 dekabr 2004-cü il, № 159;
                                3. 7 fevral 2005-ci il, № 193.
1. «Reklam yayımına icazə (razılıq) verilməsi Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Bu Fərman dərc edildiyi gündən qüvvəyə minir...
Sənədin tam mətni 
Azərbaycan Respublikası Azərbaycan dilinin dövlət dili olaraq işlədilməsini öz müstəqil dövlətçiliyinin başlıca əlamətlərindən biri sayır, onun tətbiqi, qorunması və inkişaf etdirilməsi qayğısına qalır, dünya azərbaycanlılarının Azərbaycan dili ilə bağlı milli-mədəni özünüifadə ehtiyaclarının ödənilməsi üçün zəmin yaradır. Bu Qanun Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasına uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasında Azərbaycan dilinin dövlət dili kimi hüquqi statusunu nizamlayır   ...
Sənədin tam mətni