WWW.ADV.AZ
ADVERTISING AGENCY
ƏSAS > DAŞIYICILARIN NÖVÜ > DAMÜSTÜ QURĞULAR

DAŞIYICILARIN NÖVÜ

DAMÜSTÜ QURĞULAR

DAMÜSTÜ QURĞULAR

Açıq hava reklamının bir növü olan damüstü qurğular, Sizin mağaza, butik və ya əyləncə mərkəzinizi digərlərindən fərqləndirmək üçün ən gözəl vasitədir. Mütəxəssislər əmindirlər - damüstü reklam, quraşdırıldığı yerə görə (damda), ilkin və ikincidərəcəli auditoriyanı cəlb etmək üçün əvəzedilməz imic konstruksiyasıdır. Bundan əlavə, damüstü qurğu, potensial istifadəçilərə təsir göstərmək üçün qarşınızda yeni imkanlar açır. Digər binaların və mağazaların üstündən ucalan cəlbedici damüstü konstruksiya şirkətinizin, brendinizin gücünü vurğulayaraq insanların şüurunda onun sabit və pozitiv imicini daha da möhkəmləndirəcək. Bu növ qurğular təmsil etdiyiniz kompaniyanın monumental və nüfuzlu olmasına işarə edir və məhz bu səbəbdən hətta 10 km uzaqlıqdan belə insanların diqqətini cəlb edir!

ÇAP VERSİYASI