WWW.ADV.AZ
ADVERTISING AGENCY
ƏSAS > DAŞIYICILARIN NÖVÜ > DİGƏR NÖV DAŞIYICILAR

DAŞIYICILARIN NÖVÜ

DİGƏR NÖV DAŞIYICILAR

DİGƏR NÖV DAŞIYICILAR

Digər daşıyıcıların növlərinə dayanacaqlarda, körpülərdə, yerüstü və yeraltı keçidlərdə, aeroportda,  nəqliyatda reklam və s. aiddir.

ÇAP VERSİYASI